NEZÁKONNÝ OBSAH  

 

Nezákonný obsah je vymezen zákonem (Zákon č. 40/2009 Sb – Trestní zákoník). 

 

PŘIJÍMANÁ HLÁŠENÍ

 

 • Horká linka OnlineHotline.Cz přijímá hlášení týkající se nezákonného obsahu spojeného s trestnými činy:
 • Vydírání (§175),
 • Šíření pornografie (§191),
 • Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§192),
 • Zneužití dítěte k výrobě pornografie (§193),
 • Svádění k pohlavnímu styku (§ 202),
 • Šíření toxikomanie (§ 287),
 • Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352),
 • Nebezpečné vyhrožování (§ 353],
 • Nebezpečné pronásledování (§ 354),
 • Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355),
 • Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356).

 

Popis a sazby za spáchání trestných činů najdete v trestním zákoníku.

 

OZNAMOVACÍ POVINNOST

 

Občané České republiky mají oznamovací povinnost a mohou být trestně stíháni také za nepřekažení trestného činu

 

§ 368 Neoznámení trestného činu

Každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že někdo spáchal trestný čin, je povinen tuto skutečnost oznámit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

Platí to pro skutkové podstaty trestných činů:

 • vražda (§ 140),
 • těžké ublížení na zdraví (§ 145), 
 • mučení a jiné nelidské a kruté zacházení (§ 149), 
 • zbavení osobní svobody (§ 170),
 • braní rukojmí (§ 174), 
 • zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), 
 • týrání svěřené osoby (§ 198),

a další.

 

OHLAŠOVACÍ POVINNOST

 

Kromě oznamovací povinnosti je trestné nepřekažení trestného činu:

 

§ 367 Nepřekažení trestného činu

Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin vraždy (§ 140), zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159), neoprávněného odebrání tkání a orgánů (§ 164), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), zavlečení podle § 172 odst. 3 a 4, loupeže (§ 173), braní rukojmí (§ 174), vydírání podle § 175 odst. 3 a 4, neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 180 odst. 4, znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), krádeže podle § 205 odst. 5, zpronevěry podle § 206 odst. 5, podvodu podle § 209 odst. 5, pojistného podvodu podle § 210 odst. 6, úvěrového podvodu podle § 211 odst. 6, dotačního podvodu podle § 212 odst. 6, podílnictví podle § 214 odst. 3 a 4, legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 4, padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), atd.

 

Podrobný popis jednotlivých trestných činů v trestním zákoníku zde: Zákon č. 40/2009 Sb.

 

NEVHODNÝ OBSAH 

Nevhodný obsah je vše, co poškozuje práva dítěte, jak je definuje Úmluva o právech dítěte a vše, co poškozuje lidská práva, jak je definuje Listina základních práv a svobod, zejména se jedná o právo na život, soukromí, informace, práva na ochranu a právo na zapojení se do společnosti, na ochranu před zneužíváním a násilím. 

Nevhodný obsah negativně ovlivňuje vývoj a výchovu dětí a může na nich zanechat trvalé psychické následky. Jedná se například o zesměšňování, šíření pomluv, kyberšikanu, která má ve světě internetu své specifické podoby, atp. 

Problémy spojené s nevhodným obsahem řeší naše linka Pomoc-online.cz (www.OnlineHelpline.cz), na kterou se můžete obrátit pro radu a pomoc.

Our website is protected by DMC Firewall!